Grote kleine lettertjes


 

 


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018  geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen waar iedereen aan moet voldoen:


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.  Uw dossier bevat aantekeningen over uw klachten en over de behandelingen.  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alléén met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn boekhouder, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.  


Wkkgz en Klachtmanagement:

Zorgaanbieders dienen vanwege de nieuwe Wet kwaliteit klachten en geschillenzorg (Wkkgz) iets geregeld te hebben bij calamiteiten. Mijn beroepsvereniging heeft dit collectief geregeld bij Stichting Zorggeschil en Quasir.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandelingen, dan hoor ik dat uiteraard graag.  Komen we er samen niet uit, dan kan er een externe klachtenbemiddeling gestart worden.


Privacy op de Zorgnota: 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn: Uw naam, adres en woonplaats,  uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een  omschrijving van de behandeling, in dit geval:  ‘behandeling natuurgeneeskunde’ en tenslotte de kosten van het consult.


Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens, er zorg voor draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

 

Disclaimer 

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 

Voor de prijzen die op onze website staan, wordt er naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave gestreefd. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om deze te mogen claimen of te veronderstellen.


Gebruik van cookies

Power of Touch maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en prestaties van de site te verbeteren. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat er géén gebruik wordt gemaakt van privacygevoelige cookies. Dit betekent dat er geen cookies worden geplaatst die uw persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres of surfgedrag op andere websites.


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de site bezoekt. Deze bestanden kunnen verschillende functies hebben, zoals het onthouden van uw voorkeuren of het bijhouden van statistieken.


Functionele cookies
De cookies die wij gebruiken zijn strikt functioneel en dienen uitsluitend om onze website goed te laten functioneren. Denk hierbij aan cookies die uw voorkeuren onthouden, zoals de taalinstellingen of het optimaliseren van de laadsnelheid van de pagina’s.


Geen tracking of marketing cookies
Er worden geen tracking cookies geplaatst die uw surfgedrag op andere websites volgen, en er wordt ook geen gebruik gemaakt van marketing cookies om gerichte advertenties te tonen. 


Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om inzage te krijgen in de gegevens die bekend zijn bij Power of Touch, en om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen indien van toepassing. Als u vragen heeft over het cookiebeleid of uw privacy rechten, kunt u contact opnemen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Power of Touch behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt daarom geadviseerd regelmatig deze pagina te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele privacyverklaring.


© 2024 Power of Touch